Alf Henrik AS

I Kvaløya i Tromsø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske og annet som naturlig hører med. Aksjekapitalen er på 330.000 kroner. Daglig leder er Robin Johansen, som også er styreleder. Benedicte Rugås er styremedlem.

Fishcom AS

I Gryllefjord i Senja er det startet et nytt turistfiskeselskap som skal leie ut båter og annet utstyr. Aksjekapitalen er på 500.000 kroner. Aleksandr Seto er daglig leder og styrets leder.

Grøntvedt Fiskeri AS

I Bjugn i Ørland er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og service mot havbruk og annen lignende virksomhet.