Tarald AS

I Husøy I Senja er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst og det som står i forbindelse med det, herunder investeringer i andre selskap innen fiske og fangst. Tarald Karlsen er styrets leder, mens Rita Karlsen er styremedlem Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Olsen Gruppen Holding AS

I Bekkjarvik i Austevoll har Ola Christian Olsen startet et nytt aksjeselskap som skal drive skipsfart, rederivirksomhet, fiske og fangst med mer. Aksjekapitalen er på 30.000