Flakstadvåg Laks hadde en omsetning på 568,3 millioner kroner i 2021, 3 prosent ned fra året før. Det viser selskapets årsregnskap for 2021.

Driftsresultatet endte på 155,6 millioner kroner, ned fra 169,2 millioner kroner året før.

Flakstadvåg Laks driver matfiskproduksjon og slakting av laks og ørret i Senja kommune.

Selskapet inngår i konsernet Brødrene Karlsen Holding.

Det er satt av 120 millioner kroner til utbytte, ifølge regnskapet.

Økologisk laks

Selskapet har videreutviklet den økologiske produksjonen og i 2021 har delen økologisk produksjon økt til over 55 prosent.

I konvensjonelt oppdrett er grensen 25 kilo laks per kubikkmeter sjø i merd. Økologisk laks har mer enn dobbelt så god plass: 10 kilo per kubikk.

Selskapet hadde ved utgangen av 2020 en egenkapital på 212,2 millioner kroner. Selskapet hadde også langsiktig gjeld på 158,8 millioner kroner.

I årsrapporten står det at «covid-19 som inntraff i januar 2020, har også gjennom 2021 gitt betydelige forstyrrelser og prisvariasjoner i markedet for laks. Tiltak ble videreført for å redusere smitterisiko for medarbeidere og dermed risiko for innvirkning på driften av selskapets anlegg».

Det står videre:

«Mot slutten av året og inn i 2022 har pandemien gitt økt sykefravær. Foruten driftsforstyrrelsene gjennom vintere på grunn av stengte veier, har driften gått som normalt».