Partene har også barket sammen i rettssystemet hvor saken endte i Fjordlaks sin favør.

Striden om omregningsfaktoren, særlig for loddesprengt torsk i torskesesongen, er blitt en årelang konflikt, som i ett tilfelle ikke stoppet før i Høyesterett. Selv om den saken handlet om en sløyeprosess som ble kjent ulovlig for prisfastsettingen av fisken, er bakgrunnen for saken den omstridte omregningsfaktoren.

I den aktuelle saken som nå utspilles med razziaen mot blant annet Karlsøybruket, som eies av Fjordlaks AS, er det kommet lite fram om grunnlaget for razziaen.