En fiskeskipper midt i 60-årene fra Finnmark, må møte i Indre og Østre Finnmark tingrett for brudd på havressursloven og forskrift om leider på fartøy. Tingretten har satt av en dag 20. mars, til saken mot skipperen på kystfartøyet som er under 40 meter.

Kunne ikke brukes

Bakgrunnen er at Kystvakten i juli i fjor var på patrulje i Norges territorialfarvann i området nord av Mehamn. Kystvakten foretok kontroll av fartøyet, men da inspektørene skulle om bord, viste det seg at losleideren var ødelagt og at den ikke kunne brukes.