Det var Statens Naturoppsyn som anmeldte fiskeskipperen fra Sogn, som er bosatt i Nordkapp. Oppsynet mente han hadde fisket nærmere enn 500 meter fra elvemunningen i Sogndal i november 2020. Fangsten den aktuelle dagen var på 5000 kilo brisling.

Fisker Tommy Engdal (49) fikk av politimesteren i Vest en bot på 20.000 kroner og inndragning av fangst med 35.000 kroner. Han vedtok ikke forelegget og saken havnet dermed i tingretten. Sogn og Fjordane tingrett frifant fiskeren. Det var på Fiskerlagets nettsider dommen først ble gjort kjent.

Trodd av retten

I retten ble det lagt frem både bilder og sporing via AIS som viste at fartøyet han var skipper på, «Vågholm» var i aktivitet i området. Det er ikke påkrevd med sporing av fartøyet fordi det er kortere enn 15 meter.

– Jeg mener selv at aktiviteten foregikk slik det skulle, men samtidig vet jeg at deler av operasjonen foregikk innenfor grensen. Retten har trodd meg på at det aktive fisket foregikk utenfor grensen på 500 meter. Det er en lettelse, sier 49-åringen til Fiskerlagets hjemmeside.

Fiskeribladet har ikke kommet i kontakt med Engdal.

Vant frem med AIS-bevis

Fiskerlagets advokat Ståle Hellesø forsvarte 49-åringen i retten.

Advokat Ståle Hellesø, Norges Fiskarlag. Foto: Einar Lindbæk

– Det er interessant at det blant annet på bakgrunn av at Tommy Engdal har etablert AIS på fartøyet kunne at han hadde fisket på lovlig side. Dette viser at AIS-sporingen her faktisk var til hans fordel, påpeker Hellesø.

I retten ble det lagt frem foto og kart for å dokumentere aktiviteten. Beregninger viste at avstanden til elvemunningen på de aktuelle bildene var på cirka 295 meter. Samtidig viste AIS-sporing at fartøyet hadde aktivitet utenfor grensen.

Ikke besluttet

– Vi påviste i retten at aktiviteten innenfor grensen ikke var aktivt fiske, fordi det var overføring til låssettingsposen og slepingen av låset som foregikk der. Retten fastslo at dette ikke er fiskeriaktivitet, og dermed måtte Engdal frifinnes.

Vi er fornøyd med dommen og forventer at politiet ikke vil anke saken videre, sier Hellesø.

Politiadvokat Sigurd Granli sier til Fiskeribladet at det ikke er tatt stilling til om dommen fra Sogn og Fjordane tingrett skal ankes.

– Den beslutningen er ikke tatt, men det vil vi ta stilling til innen ankefristen, sier Granli.

Ankefristen er normalt to uker, men kan være noe lenger avhengig av om det er statsadvokaten som må fremme anken.