Gulating lagmannsrett har akseptert anken fra den 64 år gamle fiskeskipperen fra Nordvestlandet. Han ble i januar i