Frossentorsken går ut med stigende priser og volum av hodekappet torsk.

– Jeg tror det som skjer er at betalingsviljen i foredlingsindustrien i Europa gjenspeiler de priser som klippfiskprodusentene er villig til å betale. Gradvis blir det mer fisk som går ut av landet på grunn av denne betalingsviljen.

– For fiskerne er det positivt fordi det blir et bikkjeslagsmål om torsken i årene som kommer, sa Debess på The Next Wave-konferansen på Giske ved Ålesund torsdag.

Tåler mindre fangstinntekter

På sei er det samme bilde.