Krøyserth Fesk

I Kamøyvær i Nordkapp er det registrert et enkeltpersonforetak som skal drive fiskeri. Innehaver av foretaket er Kristoffer Krøyserth.

Nordlys Fisk AS

Et nytt fiskeriselskap i Breivikbotn i Hasvik er registrert. Selskapet skal drive fiske og fangst langs norskekysten. Aksjekapitalen er på 70.000 kroner. Daglig leder er Leif Jonny Pedersen, som også er styrets leder. Varameldem er Marita Pedersen.

Drengstig Fisk AS

I Tananger i Sola kommune er det registrert et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske. Aksjekapitalen er på 30.000