Svenkerud-Raundalen Fiske og Fangst

I Uggdal i Tysnes kommune er det startet et nytt enkeltpersonforetak som skal drive kaisalg av sjømat, kreps, krabbe og fisk fra båt. Ulrik Svenkerud-Raundalen er daglig leder og innehaver av foretaket.

LTV Fish Performance AS

I Kristiansund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive rådgiving innen akvakultur og annet som faller naturlig sammen med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Leiv Tvenning som også er styreleder. Styremedlem er Elinborg Lilja Olafsdottir.