Vesterålen Havbruk Bø AS

I Straumsjøen i Bø er det startet et nytt slakteri for oppdrettstorsk. Aksjekapitalen i selskapet er på en million kroner. Daglig leder er Martin Kværnstuen, som også er selskapet styreleder. Brynjar Kværnstuen er styremedlem.

Flekkerøyfisk AS

I Flekkerøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive innen hav- og kystfiske og kunne ha eierskap i andre foretak med samme formål. Martin Andås er daglig leder og styreleder i selskapet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Sameiet Fiskebryggen

I Mandal er eierseksjonssameiet Fiskebryggen etablert.