På slutten av fjoråret ble det åpnet konkurs i fiskeriselskapet Najaden Fiskeri AS i Skudeneshavn i Rogaland, ved Haugaland tingrett. Selskapet begjærte oppbud. Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er bostyrer for konkursboet. Bobehandlingen etter konkursen er foreløpig ikke avsluttet.

I november i fjor fikk selskapet varsel om tvangsopplsning, fordi selskapet manglet revisor. Selskapet fikk fire ukers frist for å rette opp forholdet. Revisor fratrådte i august i fjor.

Tapt kapital

Selskapet hadde ved siste årsregnskap ved utgangen av 2018, en negativ egenkapital på vel tre millioner kroner. Udekket tap var ved utgangen av 2018 på vel 3,1 millioner kroner. Selskapet hadde ved utgangen av 2018 en samlet gjeld på over 3,9 millioner kroner. Styret bemerket i årsberetningen at aksjekapitalen er tapt, men så likevel for seg videre drift.

Selskapet hadde en aksjonær, Skudejenta Fiskeri AS. Anders Lisborg var styreleder ved konkursåpning og Karl Markus Lisborg og Kristoffer Lisborg var styremedlemmer.

Najaden Fiskeri AS Konkurs
Tall i mill kr 2018 2017 Endr. i %
Driftsinntekter 0,01 7,18 -99,9
Driftsresultat 0,06 2,12 -97,2
Resultat før skatt 0,03 1,59 -98,1