Tromsø-advokat Eskild Freibu er advokaten til de fem tidligere ansatte på fiskebåten «Storm 1». Fiskerne begjærte Sotra-rederiet Torrissen AS konkurs i forbindelse med lønnskrav på 1,5 millioner kroner. Konkursen ble åpnet i Hordaland tingrett i Bergen 26. april.

Freibu snakker på vegne av de fem mannlige fiskerne som vil være anonyme av hensyn til fremtidig karriere i fiskeri.

Reder har ingen kommentar

Fiskeribladet har etter mange forsøk fått tak i reder Thomas Torrissen, som ikke ønsker å kommentere konkursen for rederiet.