Mandag 11. mars skulle Havøy Kystfiske og reder Jøran Helde vært i Møre og Romsdal tingrett, etter begjæring om konkurs.

Tre tidligere ansatte fiskere på snøkrabbebåten «Hunter» begjærte rederiet konkurs for manglende lønnsutbetaling. Rederiet skyldte de tre i underkant av 100.000 kroner hver.

Lønn for snøkrabbefiske

Men Helde har ikke bare betalt lønn til de tre fiskerne. Han har også betalt lønn til ytterligere tre fiskere som har varslet en ny konkursbegjæring mot Havøy Kystfiske.

– Sjømannsforbundet kan bekrefte at konkursbegjæringen for de tre første ansatte er trukket, etter at Havøy Kystfiske har betalt ut penger.