En mann i begynnelsen av 30-årene fra Saltdal i Nordland er av politimesteren i Nordland tiltalt for fire forhold av bedrageri. Han må møte i Salten og Lofoten tingrett 2. juli i Bodø.

Retten har satt av to dager til straffesaken. I september 2021 fikk den bedrageritiltalte mannen et firma til å sende ham en startmotor til 16.543 kroner. Mannen betalte aldri for motoren og selger tapte pengene.

Leverte aldri krabber

Dagen etter inngikk han avtale om salg av krabber til to personer. Han forledet dem til å forskuddsbetale til sammen 66.000 kroner for levering av krabbene. Fiskeren leverte ikke krabbene.

Noen uker senere fikk han en båtutstyrsleverandør til å sende ham en Raymarine Element 12 kartplotter og to lyskastere. Mannen sendte leverandøren en falsk kvittering på registrert betaling. Betaling fant aldri sted og han hadde ikke til hensikt å betale for utstyret. Det medførte et tap for leverandøren på 38.798 kroner.

Forskuddsbetalte fiskegarn

I april 2023 inngikk mannen en avtale om salg av fiskegarn, og fikk kjøperen til å forskuddsbetale til sammen 7000 kroner for fiskegarnene. Han lot være å levere fiskegarnene som avtalt.

Politiadvokat Kristine Pedersen ved Nordland politidistrikt skriver at straffelovens paragraf 79 a og b kommer til anvendelse. Det innebærer blant annet at når en lovbryter ved en eller flere handlinger har begått flere lovbrudd, kan forhøyelse av fengselsstraff regnes av lengste straffen i det strengeste straffebudet.

Påtalemyndigheten tar forbehold om at påstand om erstatning til fornærmede kan bli nedlagt.