Politimesteren i Finnmark har siktet en 43 år gammel fisker for flere brudd på havressursloven. Han fikk i april en bot på 27.000 kroner, subsidiært 27 dager fengsel. I tillegg fikk rederiet hans et inndragningsforelegg på 141.000 kroner. Han har ikke godtatt foreleggene og siktelsen blir dermed en tiltale og saken kommer opp for retten.

Straffesaken skal opp i Indre og østre Finnmark tingrett i Tana bru 10. november, og retten har satt av en dag til saken.

Kystvakten påklaget

Fiskeren fikk i utgangspunktet en lavere inndragning i februar, men Kystvakten klaget og statsadvokaten fikk oversendt saken.