En mann i slutten av 30-årene er i Vestfold tingrett dømt til 40 dager betinget fengsel, 10.000 kroner i bot, tap av førerrett i 15 måneder og inndragning av steroider.

Mannen er dømt for flere tilfeller av brudd på havressursloven, ulovlig hummerfiske, oppbevaring av hummere under minstemål i sanke- og samleteiner, umerkede hummerteiner uten rømningshull, og for å ha drevet yrkesfiske etter hummer med fartøy med en ikke-yrkesregistrert båt.

Kystvakten tok fiskeren

Han har også drevet hummerfiske ved Svenner fyr i Larvik, med ulovlige hummerteiner i fredningstiden for hummer. I tillegg er mannen dømt for å kjøre bil i flere tilfeller, der han var påvirket av blant annet kokain. Dommen inneholder også besittelse av stoff som regnes som dopingmidler.

Når det gjelder hummerforholdene i tiltalen og dommen, var det Kystvakten med fartøyet «Nornen» som på oppsyn mellom Hølen og Stavern i november 2022 fant sanketeine med to hummer like over minstemålet.

Mannen, som var yrkesfisker, fisket med en ikke-registrert fiskebåt. Kystvakten fant også fire hummere under minstemålet. En kystvaktinspektør forklarte i retten at mannen delvis erkjente forholdene. Han ble frifunnet for to av hummerne.

Uken etter hadde Kystvakten fått tips om at mannen fisket hummer etter fredningstiden. Da fant Kystvakten en teine uten rømningshull, og tolv hummerteiner og en dypvannsteine med ti hummere. Den tiltalte mannen la skylden på samboeren for ikke å ha hentet opp teinene til riktig tid, noe retten ikke fant troverdig.

Strafferabatt for lang tid

Retten skriver i dommen at mannen er uten arbeid og har sosialstønad på 6000-8000 kroner måneden. Den tiltalte mannen er straffedømt åtte ganger, senest i 2017 da han fikk en dom på 30 dager ubetinget fengsel for overtredelse av legemiddelloven.

Retten skriver i dommen om to tilfeller av ruskjøring og besittelse av narkotiske stoffer. I dommen kommer det frem at ruskjøringen er det mest alvorlige og etter rettspraksis skal gi i det minste betinget fengsel.

Ulovlig hummerfiske vil lett også medføre ubetinget fengsel, skriver de tre tingrettsdommerne. Men det er formidlende at hummersaken har hatt en liggetid på over ett år.

Retten kom til at betinget fengsel i 40 dager, en bot på 10.000 kroner på grunn av lav inntekt er passelig straff, subsidiært fengsel i 15 dager som aktor påsto.

Mannen idømmes også tap av førerrett i 15 måneder, og ny full førerprøve hvis han vil ha tilbake førerretten. På grunn av lav inntekt slipper fiskeren sakskostnader.