Trøndelag tingrett har åpnet konkurs i boet til Fiskebilen Trøndelag AS etter oppbudsbegjæring. Alle krav i boet skal meldes til bostyrer advokat Rolf Christensen i Steinkjer. Første skiftesamling ble holdt 23. juni.

Selskapet var eid av Sveinung Eriksen som var både daglig leder og styreleder. Ifølge hjemmesiden leverte fiskebilen fisk på døren fra Lierne i nord til Røros i sør.

Endret formål

Selskapet ble startet i 2014 under navnet Horeca Økonomi AS med Sveinung Eriksen som daglig leder og styreleder.