Det var Kystvakten som anmeldte den skotske tråleren og skipperen i 2019, for mistanke om brudd på rapporteringsbestemmelsene. Det var inspektører fra KV «Sortland» som foretok inspeksjonen av tråleren i Norsk økonomisk sone ved Sklinnabanken.

Reduserte inndragning

Den vel 71 meter lange skotske tråleren ble bygget ved Westcon Yards i Ølen på 2000-tallet. Det var en fangst på 1.175.000 kilo eller 1175 tonn NVG-sild, om bord ved Kystvaktens inspeksjon.

Det skotske rederiet fikk utstedt et inndragningsforelegg på en million kroner av Politimesteren i Møre og Romsdal.