Omstillingsfinansiering for den norske havgående fiskeflåten ble etablert som et pilotprosjekt i regi av Grønt Skipsfartsprogram.

– Det er positivt at bankene nå kommer på banen med tilbud om gunstigere finansiering til redere som tar aktive valg for å redusere sine utslipp, uttaler reder Sigurd Teige i Teige Rederi i Fosnavåg i en pressemelding.

– Vårt mål er å drive bærekraftig høsting av fisk og redusere vårt klimaavtrykk i tiden framover, uttaler reder Sigurd Teige. Foto: Privat

– Bedre med gulrot enn pisk

Gjennom standardisert rapportering skal finansnæringen tilrettelegge for gunstigere finansiering for de rederne som virkelig bidrar til å redusere klimagassutslipp. Finansiering skal stimulere låntakeren til å sette seg klare mål for å redusere framtidige klimagassutslipp. Belønningen blir gunstigere lånevilkår.

Anbefalinger i piloten
  • Norske banker skal bruke rammeverket til å tilrettelegge for bærekraftig omstilling i den norske havgående fiskeflåten i tråd med Paris-avtalen og Norges klimamål.
  • De anbefales at- det innføres et krav om at alle fiskefartøy i Norge skal rapporterer inn drivstofforbruk, driftsdistanse i tillegg til fangstmengde til offentlig organ.
  • Fiskeri er enda ikke blitt klassifisert i EU taksonomien, og norske myndigheter bør bruke denne rapporten til å aktivt påvirke prosessen i EU når det skal fastsettes kriteriesett for fiskerinæringen.
Kilde: Grønt Skipsfartsprogram

– En viktig faktor for å lykkes med omstillingen og redusere utslippene er at fiskeflåten får økonomiske insentiver til å prioritere energieffektivitet. Gulrot er bedre enn pisk for å tilrettelegge for overgang til lav- og utslippsfri teknologi, uttaler Marion Toft Remøy, leder for Fiskeri og Havbruk i Sparebanken Vest, som også har vært prosjektleder for pilotprosjektet i pressemeldingen.

Sparebanken Vest har ledet en sammensatt gruppe bestående av Nordea, DNB, Danske Bank, Innovasjon Norge, Eksfin og interesseorganisasjonen Fiskebåt. Også Breeze skipsdesign, Dale Rederi og DNV har vært aktive deltakere i piloten.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk. Foto: Julie Arntsen

Har mål om lavere avtrykk

I prosjektgruppa har Fiskebåt vært en viktig aktør bak det nye rammeverket. Fiskebåt er klar på at det er nødvendig med en offensiv finansnæring for å lykkes med en bærekraftig omstilling av flåten.

– Villfisk har svært lavt klimaavtrykk, men fiskeflåten har mål om å levere med enda lavere avtrykk. Denne piloten er et viktig steg for å få på plass nødvendige rammevilkår for å sikre finansiering slik at rederiene kan gjøre investeringene som skal til, uttaler Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, i pressemeldingen.