Fiskeridirektoratet bekrefter at direktoratet har anmeldt truslene og påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot mannen. Det er en fiskebåtreder i første halvdel av 60-årene som er tiltalt for trusler mot to ansatte i Fiskeridirektoratet.

– Jeg har ikke truet noen

Fiskeribladet har snakket med den tiltalte fiskeren, som i utgangspunktet mener det er skadelig for ham å komme med kommentarer til tiltalen.

– Jeg vil egentlig ikke uttale meg, men jeg har ikke truet noen. De mener jeg har truet noen, men det er ikke meg i det hele tatt, sier fiskeren til Fiskeribladet.

Han sier at han ble irritert og sint over et overtredelsesgebyr på 12.000 kroner. Fiskebåtrederen var selv ikke med under det aktuelle fisket, og det var en rederkollega som fikk gebyret. Men fiskeren mener jo at han har ytringsfrihet.

– Jeg har ikke sagt at jeg skal gjøre noen noe, og jeg har ikke hatt noen intensjon om å gjøre noen noe som helst. Men de holder et liv med fiskere, som jeg mener ikke er menneskelig, jeg kan ikke si noe annet. Så får vi få det belyst i retten, sier han og synes det har gått for langt at man har holdt på med saken i flere år.

Fiskebåtrederiet eier en 21 meter lang kystbåt med kvoter for torsk, hyse og sei nord for 62. breddegrad.

Vil ikke kommentere saken

Fiskeren er tiltalt etter straffelovens paragraf 155: «for ved trusler å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling eller hindret en slik handling, eller søkt å oppnå dette.»

Det er Statsadvokatene i Nordland som har tatt ut tiltalen mot mannen.

– Vi ønsker ikke å kommentere en pågående sak, og henviser derfor til påtalemyndigheten. Det er Fiskeridirektoratet som har anmeldt vedkommende, er svaret fra Fiskeridirektoratets ledelse, i en epost fra Vegard Oen Hatten, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Møte ansikt til ansikt

Fiskeren er tiltalt for to anledninger av trusler mot de to tjenestepersonene i direktoratet. Det ene tilfellet skjedde mellom 7. og 9. februar i fjor. Da uttalte mannen over telefon til en av lederne i Fiskeridirektoratet i Bergen, at han hadde en ukes frist til å omgjøre et vedtak om overtredelsesgebyr.

Fiskeridirektoratet har anmeldt en fisker for to tilfeller av trusler, den ene mot en leder ved hovedkontoret i Bergen. Foto: OLE ERIK KLOKEIDE

I tiltalen står det at: «han ga uttrykk for at klagesaksenheten ikke skulle føle seg trygg fordi han plutselig «kunne stå på døren» eller liknende».

Det andre forholdet var onsdag 8. mars i fjor. Da sa han på telefon til en inspektør i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, at han skulle trekke tilbake en rapport han hadde skrevet etter inspeksjon av fiskebåten den 6. mars. Hvis ikke ville det få «konsekvenser» for inspektøren og at han ville møte ham ansikt til ansikt, ifølge tiltalen.

I tiltalen står det også at straffelovens paragraf 79 bokstav a kommer til anvendelse. Etter straffeloven paragraf 79 bokstav a, kan straffen forhøyes inntil det dobbelte «når en lovbryter ved én eller flere handlinger har begått flere lovbrudd, og det skal idømmes en felles straff.»

Bakgrunnen for gebyret

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste kontrollerte lofotfisket i 2021 med patruljefartøyet «Rind». 6. mars kontrollerte sjøtjenesten det aktuelle fartøyet da det lå til kai et sted i Nordland.

Advokat i Norges Fiskarlag Ståle Hellesø er ukjent med trussel-tiltalen mot sin tidligere klient. Foto: Lena Knutli

Fartøyet hadde fisket med garn. Under kontrollen var alle garnene om bord i fartøyet. Ifølge sakens dokumenter deltok skipper på fisket som fisker og reder og hadde ansvar for å melde ut bruk til Kystvaktsentralen.

Kontrollen avdekket at fartøyet hadde faststående redskaper, fire garnlenker, på yttersiden av Lofoten innmeldt til Kystvaktsentralen den 4. mars. Garnlenkene var ikke meldt ut da fartøyet leverte fangst den 5. mars, og ble ikke meldt ut før om ettermiddagen den 6. mars.

Ifølge Fiskeridirektoratet meldte ikke skipper ut bruket fordi de mistolket kravene i regelverket. Han tolker forskriften annerledes nå, men mener dette viser at han ikke har vært uaktsom og at en advarsel er tilstrekkelig, kommer det fram i klagesaken.

Fiskeridirektoratet sto på at forholdet er et brudd på lokal regulering av Lofotfisket for 2021. Klager fikk endelig avslag i klagesaken som ble ført i pennen av Fiskerlagets advokat Ståle Hellesø. Han skriver i en epost til Fiskeribladet at det er helt ukjent for ham at fiskeren nå er tiltalt for trusler.

Han må møte i straffesak i Salten og Lofoten tingrett i Svolvær 10. april.