Dommen i ankesaken mellom snøkrabbereder Bengt Are Korneliussen i rederiet Maniitsoq, og tidligere partner, fiskebåtreder og verftseier i Westcon, Noralf Matres selskap Normar IV er klar.

Hålogaland lagmannsrett i Tromsø slår fast at Korneliussen og hans selskaper Kvitbjørn og Maniitsoq er frifunnet for erstatningsansvar og ansvar for betaling av 4,9 millioner kroner til Matres selskap Normar IV.

I tillegg slår retten fast, som i forrige rettsrunde i Nord-Troms og Senja tingrett, at Matre ikke har krav på en 49-prosents andel av rederiets snøkrabbetillatelse som tidligere er anslått verdt rundt 24 millioner kroner.