Nord-Troms og Senja tingrett har avsagt kjennelse om å tvangsoppløse Tromsø-selskapet Fish Export AS som driver engrossalg med sjømat. Tvangsoppløsning og avvikling skjer etter konkursloven og dekningsloven.

Manglende regnskap

Selskapet ble varslet i mai om at det blir tvangsoppløst fordi selskapet ikke har levert regnskap til Brønnøysund for 2019. Selskapet fikk da frist til å levere regnskap innen 11. juni.

Tingretten har oppnevnt advokat Bjørn August Krane til bostyrer. Første skiftesamling holdes 10. september i Nord-Troms og Senja tingrett.

I pluss i 2018

Siste regnskap levert er fra 2019 og da omsatte sjømatselskapet for 3,5 millioner kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 1,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 1,6 millioner kroner.

Egenkapitalen var den gang på 1 million kroner og selskapet hadde en gjeld på vel 866.000 kroner. Snorri Halldorsson eide alle aksjene i Fish Export og var daglig leder og styreleder i engrosselskapet.

Fish Export AS Konkurs
Tall i mill. kr 2018 2017 Endr. i %
Driftsinntekter 3,54 1,04 240,4
Driftsresultat 1,7 0,15 1 033,3
Resultat før skatt 1,61 0,14 1 050,0