Nye Sjømatkompaniet AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal eie og forvalte aksjer og selskapsandeler og delta i andre selskaper med samme eller lignende virksomhet. Daglig leder og styremedlem er Tore Hovland. Reidar Andresen er styrets leder og styremedlem er Fredrik Olav Friberg.

O. Husby Fiskebåtrederi AS

I Averøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst, samt det som står i den forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000