Sogn og Fjordane tingrett har dømt en fisker etter at han brukte arbeidsgivers krabbeteiner til fritidsfiske og stripset igjen rømningshullene og ikke brukte råtnetråd. Han er dømt etter havressursloven og forskrift om utøvelse av fiske i sjøen.

Manglet rømningshull

Det var lørdag 31. juli i fjor at Kystvakten hadde patrulje og fiskerioppsyn i Bremanger kommune. Kystvakten kom over et vak i sjøen som var merket med mannens navn, adresse og telefonnummer.

Vaket ble tatt opp og det viste seg at det var to krabbeteiner i lenke.