Fi-An Coastal Food AS

I Vardø er det startet et aksjeselskap som skal drive hav- og kystfiske, samt slakting, bearbeiding, konservering, lagring, og engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr, og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette. Selskapet kan investere i fiskeutstyr for utleie til fiskeflåter. Selskapet kan også delta i andre selskaper samt investere i fast eiendom. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Alex Tobias Lovisenro Johansen. Styremedlemmer er Kristian Lovisenro Johansen og Filip Lovisenro Johansen.