Oceancraft AS

I Lepsøy i Bjørnafjorden er det startet et nytt maritimt serviceselskap. Selskapet er et utviklings-, konstruksjons-, produksjons-, handels- og driftsselskap. Virksomheten er utvikling, engineering, bygging, salg og service av maritime farkoster samt annen beslektet virksomhet. Videre omfatter virksomheten også investering i blant annet fartøy og aksjer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Berge Andreas Hoshovde.

Fesk Å Potedes AS

I Vannvåg i Karlsøy er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst.