Fiskeridirektoratets vedtak om å tilbakekalle tillatelsene kom nå i november. Fiskeridirektoratet tilbakekaller tillatelsene og båten skal ifølge vedtaket ut av merkeregisteret. Det blir konsekvensen om Fiskeridirektoratet får det som det vil. Det fikk Tromsø-rederiet varsel om i august i fjor.

Men det kan være langt frem til at denne saken er endelig avgjort. Rederiet har klaget til Fiskeridirektoratet på tilbakekalling av både ervervstillatelsen og snøkrabbetillatelsen, og mener vedtaket er ugyldig. Imens, til klagen er endelig behandlet, kan driften gå som normalt.