Holmøy Maritime får 2,8 millioner kroner i støtte fra Enova til et landstrømprosjekt i Sortland. Både selskapets egen båt og andre båter leverer fisk til Holmøy Fryseterminal i kommunen.

I 2021 ble det håndtert 31.000 tonn fisk ved anlegget.

– Vi har jobbet over tid for å se på hvordan vi kan bruke landsstrøm når fartøyene benytter våre fasiliteter på Holmen, sier Kenneth Bjørkmo Kristiansen i Holmøy Maritime AS i en pressemelding.

Prosjektet har kostnadsramme på cirka 10 millioner kroner, og målet er å fullelektrifisere anlegget som et av flere tiltak for å redusere CO2-utslippene.

– Fremtiden er elektrisk. Å kunne ha dette tilbudet ved vårt anlegg gjør oss også mer attraktiv, sier Kristiansen i meldingen.