Fiskeridirektoratet har gitt Tor Østervold og familien tillatelse til å eie over 50 prosent av rederiet Skårungen II. Han fikk nei i Nærings- og fiskeridepartementet, på grunn av brudd på deltagerloven. Men nå har Østervold igjen full kontroll med de store verdiene i selskapet.

Tor Østervold Foto: Ole Erik Klokeide

Motparten, Østervolds søster Malene Skår og hennes del av familien, er i realiteten uten innflytelse i rederiet. De har igjen klaget på dette vedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet og mener det er ugyldig.