Bergen tingrett avsa 18. desember 2020 kjennelse om tvangssalg av ringnotsnurperen «Vestviking» som eies av Partrederiet Johrema i Austevoll.

Bakgrunnen er en voldgiftsdom som konkluderte med at partsrederiet Johrema som eier «Vestviking», skulle oppløses og båten tvangsselges. Kjennelsen ble anket av Hans Reidar Njåstad til lagmannsretten, og nå har tingretten fått saken i retur, med beskjed om å behandle den på nytt. Hans Reidar Njåstad mener voldgiftsretten ikke hadde rett kompetanse til å avgjøre at rederiet skal oppløses.

Steile familiefronter

Reder Hans Reidar Njåstad, eier halvparten av fiskebåtrederiet, og tre nevøer, Karl-Oskar Njåstad (15 prosent), Sigve Hennø Njåstad (15 prosent), Tor-Harald Njåstad (10 prosent) og niesen Rakel H Njåstad Bjånesøy (10 prosent), eier den andre halvdelen av rederiet.