Bergen tingrett avsa 18. desember 2020 kjennelse om tvangssalg av ringnotsnurperen «Vestviking» som eies