A.H Länsman Fisk AS

I Varangerbotn i Nesseby er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fjord- og kystfiske og andre produkter og tjenester som naturlig hører med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Anette Helene Länsman som også er styremedlem. Leif-Ammon Länsman er styrets leder.

Eiklaks AS

I Vikebukt i Vestnes er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive investeringsvirksomhet, herunder kjøp av aksjer og deltakelse i andre selskap. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.