En mann i slutten av 60-årene fra Finnmark er tiltalt av Statsadvokatene i Troms og Finnmark, for en rekke brudd på havressursloven for ulovlig fangst og salg av kongekrabbe. Han er også tiltalt for to brudd på tolloven for å ha fraktet ulovlig fangstet kongekrabbe over grensen til Finland og til Sverige.

Straffesak mot mannen er berammet til 6. november i Indre og Østre Finnmark tingrett i Vadsø. Tingretten har satt av to dager til straffesaken.