MSU Kystfiske AS

I Bjugn i Ørland er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Ogne Undertun.

PA Fish AS

I Dyrvik i Frøya er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst, og det som faller under det. I tillegg skal selskapet drive utleie av utstyr og tjenester. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Tommy Holte Sørgård. Han er også styrets leder, mens Preben Albert Arnesen er nestleder.