Tidligere nestleder i Norges Fiskarlag, Arild Aarvik, kjøpte seg inn i snøkrabberederiet Enterprise Seafood, uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Han ble også fratatt retten til å stå på blad B i fiskermanntallet ved årsskiftet. Det har Aarvik klaget på, og klagen er til behandling.

Arild Aarvik eier en tredjedel av Austevoll-rederiet Enterprise Seafood AS som eier det 45 meter lange snøkrabbefartøyet «Enterprise». Han er også daglig leder og styremedlem i rederiet. Eierforholdene i Foretaksregisteret viser at Ivar Taranger eier 33,33 prosent av aksjene gjennom Ivar Taranger AS.