Veidar AS

Daglig leder og styreleder Sindre Johan Dyb har startet et nytt fiskeriselskap i Godøya i Giske kommune. Selskapet skal drive rederivirksomhet for fiske- og fangstfartøy samt virksomhet som står i den forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styremedlemmer er Torfinn Ulla og Ronald Dyb.

Veidar Holding AS

Daglig leder og styreleder Sindre Johan Dyb har startet et nytt fiskeriselskap i Godøya i Giske kommune. Selskapet skal drive investerings i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler og andre verdipapirer. Aksjekapitalen er på 30.300