Politimesteren i Finnmark siktet i desember i fjor reiselivsbedriften for overtredelse av havfiskeloven.

Bedriften hadde i september i fjor ute fem kongekrabbeteiner i to fjorder i Finnmark. Alle teinene hadde for små eller ingen fluktåpninger for krabbene, ifølge siktelsen. Påtalemyndigheten foreslo en straff på 15.000 kroner og at teinene skulle inndras.

Klare regler for teiner

I teiner som er satt ut for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal det være minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 millimeter.