Sogn og Fjordane tingrett i Førde har dømt en mann i 50-årene for ulovlig garnsetting for brudd på lakse- og innlandsfiskeloven, utenfor vassdrag med andronome laksefisk.

Han er dømt til en bot på 6000 kroner og inndraging av fiskegarn, men slipper sakskostnader.

Anmeldt av Statens Naturoppsyn

Mannen ble av politimesteren i Vest i september 2022, siktet for brudd på lov og forskrift. Det var Statens Naturoppsyn som anmeldte fiskeren. Mannen vedtok ikke et forelegg på 6000 kroner, og saken havnet dermed i tingretten.