En mann i 60-årene ble 21. januar i år tiltalt og dømt for overtredelse av havressursloven og forskrift om fredningsområde for hummer. I Agder tingrett fikk han en ubetinget bot på 21.600 kroner, sakskostnader på 1000 kroner og inndragning av to krabbeteiner med nedsett og vak.

Han fikk i utgangspunktet et forelegg fra politimesteren i Agder, som ble oversendt til Agder tingrett. Mannen hadde i juli i fjor fisket med to teiner for fangst av krabbe innenfor hummerfredningsområdet i Sandvigdalsfjorden.