Onsdag morgen ble skattelistene for 2021 offentliggjort. På formuestoppen innen lakseoppdrett finner vi Gustav Magnar Witzøe, sønnen til Salmar-gründer Gustav Witzøe. Sønnen har overtatt eierskapet, men Witzøe senior jobber tett på selskapet.

Han tok over som administrerende direktør i Salmar i 2019 til han ble avløst av Linda Aase våren 2022. Nå er Gustav Witzøe styreleder i selskapet, og Frode Arntsen er administrerende direktør.

Gustav Witzøe har ført over eierskapet i selskapene til sønnen Gustav Magnar Witzøe, men er aktiv i Salmar som administrerende direktør i 2021 og styreleder i 2022.