Ifølge Fiskeridirektoratet ville 40 prosent eierandel i Lindesnes Fiskeriselskap sammen med millionlånet, gitt Kjeldsen full kontroll over rederiet. Det er i strid med deltagerloven i forhold til at aktive norske fiskere skal ha faktisk kontroll med over 50 prosent av aksjene i rederiet.

Fiskeribladet har snakket med Henning Kjeldsen, som ikke ønsker å si noe om saken.

– Har du noen kommentar til at du ikke får være på eiersiden i Lindesnes Fiskeriselskap?

– Nei, overhodet ikke.

– Kan vi få et intervju med deg på et senere tidspunkt, om denne saken?

– Nei, ha en riktig god dag videre, sier Kjeldsen til Fiskeribladet.

Kjeldsen finansierte

Fiskeridirektoratets gjennomgang av saken viste at Henning Kjeldsen APS, finansierte kjøpet av aksjene i fiskeriselskapet Lestaskjeret AS.