– Vi har snudd hver stein og tatt ned kostnader der vi kan. Vi jobber for at innsparingene skal gå minst mulig ut over leveransene våre, og samfunnsoppdraget vi har, sier Kvamstø.

Instituttet som er har fått bevilget totalt 1645 millioner gjennom to poster i statsbudsjettet, er 170 millioner i minus med egne budsjetter for 2023.

Det medfører at livreima må strammes inn.

– Det er hektiske tider, det er det liten tvil om. Akkurat nå topper det seg, men sammen med ledergruppen og resten av organisasjonen er jeg sikker på at vi skal klare komme igjennom denne utfordringen på en god måte, sier Kvamstø på telefon til Fiskeribladet.