Storfiskeren Kjeldsen er dermed helt frifunnet for påstander om omfattende ulovlig kvotejuks i dansk fiskeri. Kjeldsen sendte en sms til Fiskeribladet fredag ettermiddag. Han ønsker ikke kommentere frifinnelsen.

For at en ankesak til dansk Høyesterett skulle komme gjennom nåløyet, var det et krav om at saken krevde en tillatelse fra det danske Procesbevillingsnævnet, tilsvarende Høyesteretts ankeutvalg i Norge. Ifølge fiskeribladet.dk, som igjen siterer finans.dk, har påtalemyndigheten droppet å få den nødvendige tillatelsen.

Dropper Høyesterett

«Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet har etter nærlesning av dommens premisser vurderte, at afgørelsen ikke giver grunnlag for, at anklagemyndigheten søger Procesbevillingsnævnets tillatelse til at innbringe sagen for Højesteret,» siger visestatsadvokat Kristian Kirk Petersen til Finans.