Cape Fish AS

I Honningsvåg er det startet et nytt aksjeselskap som skal investere i selskaper som eier og forestår drift av fisk- og foredlingsanlegg og fiskebåter, og omsetning av fisk- og skalldyrprodukter. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Peder Håkon Hatlen er styrets leder og styremedlem er Bjørn Ronald Olsen.

Dallavar AS

I Vardø er det startet et aksjeselskap som skal drive med fisk og fangst langs norskekysten. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Thor-Håkon Dallavare er daglig leder og styreleder.