Det skriver bostyrer advokat Per Christian Eriksen i boet etter konkursen i fiskebåtrederiet Eintor AS, som eide tråleren «Øygarden» som fisket i Mauritania. Nå saksøker boet revisorselskapet BDO ved revisor og partner Alexander Amundsen. Det er relativt sjelden kost at revisor saksøkes etter konkurser.

Bostyrer mener revisor Amundsen ikke fikk fullstendige opplysninger om verdsettelse av fiskeutstyr og derfor ga bekreftelse på tinginnskudd på uriktig grunnlag. Men han skriver også i sin innberetning at revisor uansett har et objektivt ansvar.

Bostyrer og advokat Per Christian Eriksen Foto: Simonsen Vogt Wiig

Mottok aldri fiskeredskapene

Konkursboet vil ha erstatning for tap av tinginnskuddet av fiskeredskaper verdsatt til 4,8 millioner kroner.