Sjømatsalg AS

På Valderøya i Giske er det nytt aksjeselskap på plass og skal drive kjøp og salg av sjømatprodukter og annet som faller naturlig sammen med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Svein Blindheim er daglig leder og styremedlem. Styrets leder er Jorunn Therese Grøvlen.

Bomban Fisk AS

I Varangerbotn i Nesseby er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske og andre produkter og tjenester som naturlig hører til det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.