Ankesaken i kampen om verdiene i snøkrabbebåten «Arctic Opilio» kommer opp 5. juni i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. Retten har satt av fem dager til den fastlåste konflikten om snøkrabbebåten med snøkrabbetillatelse.

Reder Bengt Are Korneluissen og selskapene Kvitbjørn AS og Maniitsoq AS ble saksøkt av Noralf Matre i Normar IV AS med krav om oppgjør av 4,9 millioner kroner i lån, og sin andel av snøkrabbetillatelsen verdsatt til 24 millioner kroner.

Korneliussen tapte i stor grad saken i Nord-Troms og Senja tingrett, men Matre fikk ikke medhold i kravet om andel av snøkrabbetillatelsen.