– Høye kvoter og svak norsk krone har vært en sovepute for hvitfisknæringen. Nå ser vi resultatene av den lave norske renten og de økte kostnadene. Jeg frykter spesielt for resultatene i kystflåten, sier Ola Øvrelid, bransjeansvarlig for sjømat i Sparebank1 SMN.

Banken har sett nærmere på gjeldsveksten i de 122 rederiene med båter over 21 meter. Den viser en kraftig økning i den rentebærende gjelden, som i hovedsak innbetales til bankene, de siste årene.

  • Samlet har gjelden for de undersøkte båtene, som er hvitfisktrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og «stor kyst», økt fra 16,3 milliarder i 2019 til 22,4 milliarder i 2022.