– Vi kan ikke drive videre i rekefisket med dagens bunkerspriser, sier Malvin Molnes på kystreketråleren «Myntevik», som onsdag lå i Honningsvåg.

– Når utgiftene til å fiske bli større enn inntektene fra fisket, ser vi på alternative fiskerier, men slik det er nå, er det vanskelig å finne en vei ut av uføret, sier Molnes.

Dobling av bunkerspris

Malvin Molnes. Foto: privat

Prisen på marin diesel har fordoblet seg på tre måneder, spesielt de siste par ukene, fra 5–7 kroner i begynnelsen av desember til 10–12 kroner i disse dager.