Det var i 2017 at Fiskeridirektoratet anmeldte Austevoll-selskapet til politiet. Rederiet Ocean Fresh Food driver det pelagiske produksjonsskipet «Ocean Fresh», som mottar fangst av sardinella, makrell og hestmakrell fra fiskebåter utenfor kysten av Mauritania.

I fire år fra 2015 skal selskapet ha unnlatt å innrapportere fangst som ble foredlet om bord i fabrikkskipet «Ocean Fresh» til norske myndigheter.

Vedtok ikke forelegg

Selskapet fikk i mai i fjor en bot på 10 millioner kroner og varsel om inndragning av fangst for 63 millioner kroner.